Ömer Faruk Er - Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Portalı

Peygamberlerin Ortak ve Ayrılmaz Özellikleri

Allah tarafından gönderilen peygamberlerin ortak özelliklerinin ele alındığı makaleyi okuyun!

Peygamberlerin Ortak ve Ayrılmaz Özellikleri İlmihal Konuları

A- Beşer Olmaları

Peygamberlerin hakkında bilinmesi gereken ilk husus, onların birer beşer, yani insan olduklarıdır. Zaten insanlara gönderilen birer elçi olmaları da bunu gerektirir. Zira, insanlara ancak kendileri gibi bir insan her hususta rehberlik yapabilir. Nitekim Kur'ân'da onların bizim gibi beşerî vasıflara sahip birer insan oldukları bildirilmiştir.

B- Allah Tarafından Seçilmeleri

Peygamberler, Allah tarafından seçilmiş özel kimselerdir. Hiçbir peygamber, kendi çabasıyla nübüvvet mertebesine ulaşmış değildir. Allah, peygamber olacak zatı, ruhî ve fizikî yapısı itibariyle bu göreve elverişli bir şekilde yaratmış ve kimi peygamber yapacağını kendisi takdir etmiştir. Bu tercih tamamen yüce Yaratıcı'ya aittir.

C- Doğru ve Güvenilir Olmaları

Peygamberler, gerek dünyevî gerekse uhrevî bütün işlerinde doğru ve güvenilir, yanıltmayan insanlardır. Diğer bir ifadeyle, yalana asla tenezzül etmeyen ve insanlara hep güven telkin eden kimselerdir. Onların böyle olduklarına hem Allah hem de tarih şahittir.

D- Fetânet

Peygamber mantığı diyebileceğimiz bu özellik, her bir peygamberin ayrılmaz bir vasfıdır. Peygamberlere ait bu özelliği normal insanların zirvesi kabul edilen deha ile ifade etmek doğru değildir. Zira peygamberler fevkalâde donanımlı, beşerî normları aşkın bir zekaya, mantığa sahiptirler. En zor problemleri çay içme rahatlığı içinde halletmişlerdir.

E- Günah İşlemekten Korunmaları

İnsanlara yol göstermekle görevlendirilen peygamberler, kendilerine olan güveni zedeleyecek günah ve yanlışlardan uzak tutulmuşlardır. Allah'ın kendilerini koruduğu bu aziz insanlar, hayatlarının hiçbir döneminde günah işlememişlerdir.

F- Aldıkları Vahyi Aynen Tebliğ Etmeleri

Peygamberler Allah'tan aldıkları emir ve yasakları görevlendirildikleri topluma (ümmetlerine) eksiksiz iletmişlerdir. Onlar hakkında tersi düşünülemez, zira buna ne onların Rabbi, ne de temiz fıtratları müsaade eder.

Namaz Vakitleri

Hava Durumu

Tasarım - Yazılım - Sistem: Ömer Faruk Er - Medya İnternet