Ömer Faruk Er - Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Portalı

Peygamber Kavramı ve Peygamberlere İmanın Vücubu

Farsça bir kelime olan 'peygamber' lafzı sözlükte, 'rehber, yol gösteren ve elçi' anlamlarına gelir.

Peygamber Kavramı ve Peygamberlere İmanın Vücubu İlmihal Konuları

Peygamber Kavramı

Farsça bir kelime olan 'peygamber' lafzı sözlükte, 'rehber, yol gösteren ve elçi' anlamlarına gelir. Dinî terminolojide ise, 'Allah'ın kulları arasından seçtiği ve vahiyle şereflendirerek emir ve yasaklarını insanlara ulaştırmak üzere görevlendirdiği elçiye denir.

Peygamber kelimesinin Arapça'da kullanılan karşılığı ise, 'resûl' ve 'mürsel'dir. Resûl veya mürsel, yeni bir kitap ve yeni bir şeriatla insanlara gönderilen peygambere denilir. Çoğulları 'rusül' ve 'murselûn' dür. Kur'ân'da peygamber anlamını ifade eden diğer bir kelime de Nebî kelimesidir. Nebî de Allah'ın emir ve yasaklarını insanlara haber veren, fakat yeni bir kitap ve yeni bir şeriatla gönderilmeyip, önceki bir peygamberin kitap ve şeriatını ümmetine bildirmeye görevli olan peygamberdir. Çoğulu 'enbiyâ'dır. Risalet ve nübüvvet kelimeleri mastar olup, peygamberlik anlamına gelir.

Peygamberlere İmanın Vücûbu

Peygamberlere iman, imanın altı esasından biridir. Peygamberlere iman etmek, onların Allah tarafından seçilip gönderilmiş olduklarına ve bu kimselerin Allah'tan aldıkları bütün bilgilerin gerçek ve doğru olduğuna inanmak demektir.

Cenab-ı Hakk, her Müslüman'a, herhangi bir ayırım yapmaksızın, bütün peygamberlere inanmayı farz kılmıştır: "Peygamber de -kendisine Rabbi tarafından indirilene- iman etti, mü'minler de. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman edip (şöyle dediler:) Allah'ın peygamberleri arasında bir ayırım yapmayız." - (Bakara, 2/285)

Kur'ân-ı Kerim bir başka ayetinde ise, açık bir şekilde peygamberlerin bir kısmına inanıp diğerlerini tasdik etmemenin bir küfür/inkâr olduğunu belirtmiştir:"O kimseler ki ne Allah'ı tanırlar ne resullerini ve o kimseler ki Allah'ı tanıdığını iddia edip resullerini tanımayarak, Allah ile elçilerini birbirinden ayırmak isterler.

Ve o kimseler ki "Resullerin bazısına iman ederiz, bazısını reddederiz." derler ve böylece iman ile küfür arasında bir yol tutmak isterler,

İşte bunlar gerçek kâfirlerin ta kendileridir. Biz de kâfirler için zelil ve perişan eden bir ceza hazırladık.." (Nisa, 4/150-151)

Namaz Vakitleri

Hava Durumu

Tasarım - Yazılım - Sistem: Ömer Faruk Er - Medya İnternet