Ömer Faruk Er - Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Portalı

Allah'ın Sıfatları (Zati ve Subuti Sıfatlar)

Cenab-ı Hakk'ın sıfatları, umumîyetle 'zatî ve subûtî' olmak üzere iki grupta ele alınmıştır. Şimdi bunları kısaca ele alalım.

Allah'ın Sıfatları (Zati ve Subuti Sıfatlar) İlmihal Konuları

Cenab-ı Hakk'ın sıfatları, umumîyetle 'zatî ve subûtî' olmak üzere iki grupta ele alınmıştır. Şimdi bunları kısaca ele alalım.

ZATÎ SIFATLAR:

Sadece O'nun zatına mahsus olup, yaratıklarından herhangi birisine verilmesi caiz ve mümkün olmayan şu altı sıfattır.

1. Vücûd: Allah'ın, kendisine has bir varlığa sahip olması. O'nun (c.c.) varlığı, kendindendir. Varlığının zıddı olan yokluk, O'nun için söz konusu değildir.

2. Kıdem: Varlığının başlangıcının olmaması. Ne kadar geriye gidilirse gidilsin, O'nun var olmadığı bir an yoktur.

3. Beka: Allah'ın varlığının sonunun olmaması. Ne kadar ileriye gidilirse gidilsin, O'nun olmayacağı bir an düşünülemez.

4. Muhâlefetün li'l-Havadis: Allah'ın, sonradan olmuş varlıkların hiçbirisine hiçbir şekilde benzememesi. O'nun zatı, hatırımıza ve zihnimize gelen her bir şeyin ötesindedir.

5. Vahdaniyet: Allah'ın zatında, sıfatlarında ve fiillerinde tek olması, eşinin, benzerinin bulunmaması.

6. Kıyam bi-nefsihi: Varlığının kendinden olması. O'nun varlığına sebep olan başka bir varlık, başka bir irade ve kudret yoktur. Varlığı, zatının gereğidir.

SUBUTÎ SIFATLAR:

Benzerleri sınırlı ve vasıtalı olarak insanlara verilmiş olsa da, Allah'ın kendisine has olan bu sıfatları sınırsızdır ve herhangi bir vasıtaya muhtaç değildir. Bunlar sekiz tanedir.

1. Hayat: Allah'ın kendisine has bir hayata sahip olması, ölümsüz olması.

2. İlim: Allah'ın, olmuş, olan ve olacak her şeyi bilmesi.

3. Semi': Cenab-ı Hakk'ın, gizli, aşikâr her şeyi işitmesi.

4. Basar: Yüce Yaratıcı'nın, her şeyi görmesi. Hiçbir şeyin O'ndan gizli kalmaması.

5. İrade: Allah'ın, dilediği her şeyi dilediği gibi yapması.

6. Kudret: Sonsuz ve sınırsız güç sahibi olması.

7. Kelâm: Allah'ın, kelâm sahibi konuşan bir Varlık olması.

8. Tekvin: Allah'ın, yok olanı, yokluktan varlığa çıkarması, yaratması. Ehl-i Sünnet'in Eş'arîye kolu, bu sıfatı, 'kudret' sıfatı içinde mütalâa edip ayrıca zikretmez.

Namaz Vakitleri

Hava Durumu

Tasarım - Yazılım - Sistem: Ömer Faruk Er - Medya İnternet