Ömer Faruk Er - Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Portalı

İslamiyet'in Bütün İnsanlığa Hitap Etmesi

İslâm Dini, İlahi dinlerin sonuncusu ve aslî hüviyetini muhafaza eden yegâne dindir. İslâm'ı tebliğ ve temsil eden Muhammed Mustafa Aleyhisselâm da peygamberliğin son halkasıdır.

İslamiyet'in Bütün İnsanlığa Hitap Etmesi İlmihal Konuları

İslâm Dini, İlahi dinlerin sonuncusu ve aslî hüviyetini muhafaza eden yegâne dindir. İslâm'ı tebliğ ve temsil eden Muhammed Mustafa Aleyhisselâm da peygamberliğin son halkasıdır. Peygamber (aleyhissalatu vesselâm) din adına son sözü söylemiştir. Peygamberliği yalnızca belli bir toplum ve millet için olmayıp, bütün insanlık âlemi içindir. Önceki peygamberler sadece gönderildikleri topluma hitap ederek "Ey kavmim, ey kavmim.." demişlerdir. Peygamberimiz Efendimiz ise Kur'ân'da birçok yerde geçtiği üzere "Ey insanlar!" şeklinde bütün insanlığa hitap etmiştir.

Peygamberimizin ve mesajının evrenselliğini bildiren birçok ayet ve hadis vardır. Meselâ şu ayetlerde Peygamberimizin bütün zaman ve mekanlara gönderildiği net bir şekilde ifade edilmiştir; "Biz seni âlemlere rahmet vesilesi olarak gönderdik" (Enbiya, 21/107)

De ki: "Ey insanlar! Ben sizin hepinize Allah tarafından gönderilen Peygamberim." (A'raf, 7/158)

Peygamberimiz (aleyhi ekmelüttehaya), Kur'ân'da bildirilen kendisine ait bu hususiyeti değişik hadislerinde ifade etmişlerdir; "Her peygamber kendi kavmine gönderildi. Ben ise, bütün insanlığa gönderildim.." Tebliğ ettiği İslâm Dini'nin hükümleri genel olup, her zaman ve mekânda yaşayacak olan bütün milletlerin, insan topluluklarının ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek enginlik ve zenginliktedir. İslâm Dini, kendisinden önce gönderilmiş olan peygamberlerin tamamını ve onlara vahiy olunmuş bütün mukaddes kitapları kabul eder. Kur'ân-ı Kerîm, kıyamete kadar bütün insanlığın ihtiyaçlarına cevap verecek en son, en mükemmel mesajdır. O, nazil olduğu orijinallikte ve tazelikte yegane ilâhî kitaptır. Elverir ki Kur'ân'a inananlar onun evrensel özelliklerini nazara alarak evrensel buudlar içinde tebliğ ve temsil edebilsinler.

Namaz Vakitleri

Hava Durumu

Tasarım - Yazılım - Sistem: Ömer Faruk Er - Medya İnternet